---------- website under construction ----------


Rolltack | By Robert Hans Gallas

Rolltack is een onafhankelijk inkoop, advies en projectmanagement bureau en helpt organisaties bij het optimaliseren en uitvoeren van GrafiMedia & ICT processen. Rolltack neemt de specifieke zorg van het inkoopproces GrafiMedia & ICT dienstverlening voor organisaties geheel of gedeeltelijk uit handen. Deze werkwijze garandeert een deskundige en onafhankelijke advisering. Het kan hierbij gaan om uiteenlopende zaken als advies in de verkennende inventarisatie fase, marktoriëntatie, behoefte inventariseren, opstellen programma van eisen, selectie fase, raam- / partnerovereenkomst tot en met de begeleiding, controle en mogelijke sturing en bijsturing op de uitvoering hiervan (project begeleiding). Rolltack concentreert zich vooral op het inrichten van de processen om de wijze van uitvoering te borgen zodat behaald voordeel niet meer verloren gaat. Advies en project management op het gebied van marketing communicatie en procesoptimalisatie in combinatie met automatisering.

Ik ben sinds 1992 onafgebroken werkzaam geweest in diverse functies in het bedrijfsleven. Met de focus op GrafiMedia & ICT dienstverlening. Dit heeft mij een veelzijdige blik bezorgd en een enorme kennis en ervaring waar klanten op kunnen bouwen.

Roll-tack is een techniek in de zeilsport om snel en efficiënt overstag te gaan. Van koers veranderen zonder ook maar één moment verlies van snelheid. Rolltack is ook dé uitkomst van toegevoegde waarde in termen van effectiviteit, efficiency en kostenbesparingen.